Välkommen till vår 4:e nätverksträff inom Solution Adoption!

Vi fortsätter dela erfarenheter för att kunna ta till oss förändring, nya processer och IT-lösningar och för att bli stjärnor på ”Solution Adoption”. Snabb ROI, nöjda kunder och medarbetare – och dessutom en ökad konkurrenskraft på marknaden – det är vad förändringsledning ytterst går ut på!

Välkommen till vår 4:e nätverksträff inom Solution Adoption. Det handlar om konsten att ta till sig, adoptera, en ny IT-lösning och ett nytt arbetssätt – alltså hur vi realiserar affärsvärde i praktiken! Vi har lång erfarenhet av SAP-projekt, men även av andra typer av process- och systemimplementationer, och vi brottas ofta med liknande utmaningar. På nätverket drar vi nytta av varandras erfarenheter för att göra mer rätt framöver. Denna gång är temat agila projekt och utmaningar med Solution Adoption i samband med det.

I formuläret kan du ange ämnen du skulle vilja dela med dig av och fler frågeställningar du vill få input kring. Utnyttja möjligheten att presentera ditt case, inför nästa gång som diskussionsunderlag. Antingen för att dela erfarenheter eller för att ta chans att få input som hjälper er framåt!

Anmäl dig nu och bli en stjärna på Solution Adoption och förändringsledning du också!