Nätverksträff om EPI-USE Labs produkter!

Varmt välkomna på en nätverksträff för kunder som använder EPI-USE Labs produkter eller är intresserade av dessa produkter.

VAR: Stretch lokaler på Gamla Brogatan centralt i Stockholm

NÄR: Torsdagen den 29 augusti 2019 kl 15:30-18:00.

Vi bjuder på enklare förtäring.

 Syftet med nätverksträffen är att kunder som använder produkterna ska få möjlighet att utbyta erfarenheter med varandra och därigenom kunna få ut ännu mer affärsvärde ur sina EPI-USE Labs-lösningar. 

 För er som inte har EPI-USE Labs produkter idag kan det vara intressant att få förstahandsinformation från våra kunder vad de tycker om produkterna och vilken affärsnytta de får.