Laste ned: "9 steg for effektiv endringsledelse"

Effektiv endringsledelse er kritisk for å lykkes med implementering av
nye IT-systemer. Det finnes flere gode eksempler på virksomheter som har lykkes godt med dette. Dessverre finnes det også en del eksempler på  IT-implementeringer som har gått galt.

 

Effektiv endringsledelse

Hvordan kan prosjekter og organisasjoner komme frem til ROI på investering i effektiv endringsledelse.

 

Her er 9 tips underveis

Hva skiller så virksomhetene som lykkes med sine IT-implemente-ring fra de som ikke lykkes?

 

Effektiv_Endringsledelse.png