Laste ned: "En guide til verdiskapende spendanalyser"

Innkjøp av varer og tjenester fra eksterne leverandører utgjør en stadig større del av de totale kostnadene til en bedrift. Tall fra Sverige viser en tydelig trend der en stadig større andel av det verdiskapende arbeidet skjer gjennom innkjøp av varer og tjenester fra eksterne leverandører.

 

En guide til verdiskapende spendanalyser

Spendanalysen er et av de viktigste og mest grunnleggende verktøyene for en moderne og velfungerende innkjøpsfunksjon. Denne guiden vil gi deg innsikt i hvordan spendanalysen kan bidra til verdiskapning, spendanalyseprosessen, identifisering av forbedringsområder, samt hvilke spendanalyseverktøy som kan være best egnet for nettopp din virksomhet.

 

Verdiskapende spendanalyser