Ladda ner rapporten "Elektroniska inköp inom offentlig sektor"

Stretch har under våren 2015 genomfört en undersökning som syftar till att mäta nyttjandet av elektroniska beställningar och inköp inom offentlig sektor. Detta har mynnat ut i ett E-inköpsindex där maximalt antal poäng är 100 och minst 60 poäng krävs för godkänt resultat.

Rapport som visar vägen mot lönsamma elektroniska inköp

Mycket arbete återstår

Guiden visar att mycket arbete återstår för de många offentliga verksamheter i sitt arbete med elektroniska inköp som stöd för en effektiv inköpsprocess.

Samtidigt finns några organisationer som kommit mycket långt, som bör kunna fungera som goda exempel och inspirera övriga organisationer. Det går att lyckas, men rätt ansträngningar. 

Ladda-ner-Elektroniska-inkp.png