Ladda ner guiden "Kundinsikt skapar lojalitet"

Förväntningarna hos dagens kund har ökat. De vill kunna göra affärer överallt, när som helst och deras förväntan på service, pris och leverans är högre än någonsin. I den här guiden går vi igenom hur kundcentrering kan hjälpa er att uppfylla era mål kring tillväxt, kundnöjdhet och lönsamhet. 

Hur kan kundinsikt skapa lojalitet i dagens detaljhandel?

Detaljhandeln befinner sig i en förändring där analysbehovet och teknikens möjligheter aldrig har varit större än nu.

De företag som skapar kundinsikt, och en förståelse kring hur konsumentens preferenser och beteenden förändrats samt kan agera utifrån det, är de som har störst möjlighet att lyckas då konsumenterna är mer köpstarka än någonsin.

I guiden svarar vi på frågor som:

- Vad kan ett lojalitetsprogram tillföra?
- Hur når vi ut till våra kunder?
- Vad finns det för möjligheter med dagens teknik?

Trevlig läsning! 

Ladda-ner-Kundinsikt-och-lojalitet-2015-2.png