Ladda ner guiden "Learning is a Business critical investment"

Investering i kompetensutveckling och utbildning inom organisationen kan ge ett ROI på 261% redan första året. Konkurrensen på marknaden ökar ständigt och i takt med det ökar även organisationers behov av att utvecklas. Därför är det otroligt viktigt för organisationer att se kompetensutveckling och utbildning som en affärskritisk investering. 

Skapa affärsvärde

 Att bygga upp och utveckla medarbetarnas kompetens skapar affärsvärde och förutsättningar för effektiva processer inom organisationen.

Den här guiden syftar till att visa dig hur investering i kunskap och kompetens kan ge ett ROI på 261%:

  • - Vikten av utbildning och kompetensutveckling i offentliga såväl som privata organisationer
  • - Effekten av att investera i kompetensutveckling och lärande. 
  • - Vad är en bra lösning för kompetensutveckling och lärande?
  • - Effektivt lärande
Ladda-ner-Learning-is-a-Business-critical-investment2.png