Ladda ner rapporten "Stretchmätaren om Unit4 Business World (Agresso)"

Vi har, på uppdrag från oss själva, frågat användare av Unit4 Business World (Agresso) vad det tycker om sina system. Vi kallar undersökningen för Stretchmätaren och denna rapport presenterar resultatet.

Användarna ger Agresso tummen upp

Sammanfattningsvis kan sägas att användarna ger Agresso tummen upp. Det kan dock vara lite besvärligt att få på plats och att uppgradera det, men väl där och invant i organisationen och hos användarna så skapar det onekligen nytta. I rapporten framkommer t.ex.:

- Ekonomimodulerna får generellt höga betyg, runt fyra på en femgradig skala. Funktionaliteten runt huvudboken toppar medan den för anläggning halkar efter.

- De som planerar för en uppgradering emotser större utmaningar och bedömer uppgraderingens framgångsfaktorer som viktigare än de som precis genomfört. Oroar man sig i onödan?

- De som använt systemet en längre tid ger genomgående högra betyg än ”nybörjare”, nästan oavsett frågeställning.

- Det sammanfattande betyget för värdet av systemet är runt fyra på en femgradig skala. Två tredjedelar tycker bra eller mycket bra och bara 6% tycker mindre bra.

Detta är några av resultaten. Ladda ner rapporten och ta del av fler.

Räcker inte detta, hör av er till hej@stretch.se för ytterligare frågor.

 

Ladda_ner-Stretchmataren_om_Unit4_Business_World_Agresso.png